مری و مکس : همه اش قصه ی تنهایی و معصومیت آدمیست . تنهایی خاکستری و قهوه ای . مادامیکه فیلم را می بینید لبخندی به لب دارید ، این لبخند گاهی پررنگ و گاهی کمرنگ می شود . گاهی به قهقهه می افتی و در نهایت متوجه می ش ی که داری گریه می کنی و برای هزارمین بار یاد تنهایی و معصومیت بشریت می افتی .

مری دخترک تنهایی در استرالیاست با سوالهای بی پایانی در مورد زندگی که مادر دائم الخمرش جوابهای بی سر و تهی برای آنها دارد و پدری که سالها مشغول شغلی بیهوده است .

مکس هم در دهه ی چهل زندگی اش در نیویورک تنها زندگی می کند .

این دو به طریقی شروع به نامه نگاری می کنند . مری با شوق کودکانه می نویسد و مکس با تردید ...

و باور میکنید که همه ی اینها با انیمیشن !

ببینید و لذتش را ببرید .

[ ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩ ] [ ٦:٢٤ ‎ب.ظ ] [ الی ]