ستاره میدرخشید ، نه به خاطر حمامی که رفته بود بلکه به خاطر رویایی که مانند شهابی از آسمان ذهنش آرام عبور میکرد. از پنجره رو به آسمان شب نگاه کرد ، ستاره ای میدرخشید !

[ ٦ آبان ۱۳۸۸ ] [ ۳:۱٤ ‎ب.ظ ] [ الی ]