اوایل که تازه بچه دار شده بودند ، می نشستند و بلند می شدند ، ‌هر کدام به دیگری می گفت : چشمهاش به تو رفته ، طرز خوابیدنش عین خودته ،‌چال گونه اش به تو رفته ، ابروهاش مثل خودته ، ...

حالا که بچه شان به مدرسه می رود و گاهی معلم در مورد برخی کارهای بچه به آنها تذکر می دهد می نشینند و بلند می شوند و به یکدیگر می گویند : غرورش به تو رفته ، خواهرت گفته بود تو هم شیطون بودی ، خود بزرگ بینی اش با تو مو نمی زنه ، ...

[ ۳٠ مهر ۱۳۸٩ ] [ ۱۱:٥٤ ‎ب.ظ ] [ الی ]